آموزش گام به گام تعویض تیغه برف پاک کن

آموزش گام به گام تعویض تیغه برف پاک کن

[ 1399/10/3 ]

و این یعنی شما علاوه بر هزینه خرید تیغه برف پاک کن باید هزینه تعویض آن را به مکانیک پرداخت کنید

ادامه مطلب