ترمز در آریو

دسته بندی: بدنه و تزئينات
0 0

ترمز های درب از جنس فلز و پلاستیک 

جهت جلوگیری از باز شدن ناگهانی و همچنین آرام بسته شدن درب در خودرو بکار میرود.

محل قرارگیری بین در و بدنه خودرو می باشد.